transparentFrance-iconItaly-iconSpain-iconUnited-Kingdo-icon

Llei de Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

CONTINGUT

D’acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern.


ESTATUTS

Els estatuts actuals van ser modificats i aprovats per l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2011.

Article 1.- Amb la denominació Associació Festa de Moros i Cristians de Lleida es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i els presents estatuts.

Article 2.- Els fins de l’associació són:

  1. La recuperació, promoció i organització de la festa de moros i cristians a Lleida.
  2. La difusió de la festa de moros i cristians.
  3. Recuperació d’altres tradicions i festes populars.
  4. Programació i organització d’actes culturals.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Els seus membres exerceixen el càrrec durant un període de 5 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Actualment està formada per: President Josep Lluís Gàzquez Pons  Vicepresidenta ConxitaRipoll Giménez Secretari Vicente Luengo Beltrán Tresorer Josep Balagueró Bernaus Vocal Teresa Alcaine Insa Vocal  Antoni Pomés Tosquella Vocal Adrià Vidal Planella Vocal Maite Vara Antonino.


INFORMACIÓ ECONÒMICA ANY 2021/2022