Ofrena Floral a Sant Anastasi

Pel que fa a Jordi Díaz cal destacar també la seva col·laboració any rere any en l’ofrena floral de Sant Anastasi.
Un any més festers i festeres van voler participar en l’ofrena al patró de la ciutat durant les festes de maig.