Moros i Cristians recupera el seu Concurs Fotogràfic

Tornen a donar tres premis específics a les millors fotografies de la festa

L’Asssociació de la Festa de Moros i Crisitians de Lleida torna a organitzar un concurs de fotografia propi, després d’haver donat durant dos anys un premi especial dins la Diada de la Fotografia.

En aquesta X edició del concurs, la festa vol facilitar la participació i premiar amb més distincions al participants recuperant els tres premis de sempre: un primer de 180 euros, un segon de 90 euros i dos accèssits que rebran un diploma.

L’asssociació organitzarà una exposició durant l’estiu amb les obres premiades i una selecció de les millors instantànies presentades que es podrà veure a la Sala d’Exposicions de la Plaça Sant Joan.

Els interesats a participar en aquest concurs han de presentar les obres per correu o personalment a Confeccions Armengol o Confeccions Boix, al carrer Cavallers 11 i 24, respectivament. El format és de 18×24 cm i el termini de lliurament acaba el 10 de juny.

Bases del Concurs
L’Associació de la Festa de Moros i Cristians convoca el X Concurs de Fotografia que estarà regit per les bases següents:

Tema: Festa de Moros i Cristians a Lleida de l’any 2006.

Concursants: Tots els afeccionats a la fotografia que acceptin aquestes bases.

Obres: Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre. Cada concursant podrà presentar-ne un màxim de tres. El format serà de 18 x 24cm.

Identificació: Cada fotografia portarà al dors un títol i un pseudònim. Juntament amb la foto, caldrà presentar un sobre tancat amb el títol de cada fotografia i el pseudònim, a l’exterior, i les dades complertes a l’interior (nom, adreça i telèfon).

Tramesa: La data límit de rebuda d’obres serà el 10 de juny de 2006. La seva presentació es farà per correu, degudament protegides i lliures de despeses, o personalment a Confeccions Armengol o Confeccions Boix, ambdues al carrer Cavallers de Lleida, als números 11 i 24, respectivament.

Jurat: Estarà integrat per personatges del món de l’art fotogràfic i de la cultura, i per membres de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic el dia de la inauguració de l’exposició.

Premis:
– Primer premi: 180 euros i diploma.
– Segon premi: 90 euros i diploma.
– 2 Accèssits: diploma.

(Cada concursant podrà optar a només un premi per fotografia).
Les obres premiades quedaran en propietat de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, que es reserva el dret de reproduir-les. L’Associació també es reserva el dret de reproduir la resta de fotografies presentades al concurs, durant un any, en el material gràfic referent a l’exposició i publicacions de l’Associació, sempre mencionant l’autor de les fotografies.

Els concursants que desitgin que se’ls retornin les fotografies hauran d’adjuntar un sobre segellat amb l’adreça i nom de l’autor.

Exposició: Es realitzarà una exposició d’una selecció de les obres presentades.

Nota: L’organització posarà el màxim interès en la conservació de les fotografies, però declina tota responsabilitat pels accidents fortuïts o per les pèrdues que es puguin produir en les trameses. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.