Moros i Cristians fixa el protocol de la Festa Lleidatana

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida va aprovar per unanimitat en Assemblea General Extraordinària, el protocol que regirà, a partir d’ara, la Festa. L’Assemblea, que va tenir lloc el dia 26 d’octubre al Centre Cívic de l’Ereta i va comptar amb una elevada participació, va acceptar el pla escrit i detallat de totes les normes que han de regir la Festa, tant a nivell intern, com pel que fa a la seva projecció exterior.
El Protocol estableix els elements principals de la Festa i com s’ha de desenvolupar, així com també certifica el seu caràcter, la seva simbologia, la iconografia, els elements que la integren i la seva ordenació en els diferents actes que constitueixen l’any fester.


El Protocol de la Festa

El document s’estructura en diferents apartats. Comença amb un preàmbul on s’estableix quin és l’origen de la celebració i quin és l’objectiu de la seva regularització. També s’estableix quina és la filosofia i el sentit actual de la Festa, alhora que s’anomenen tots els apartats del document.
El protocol té set apartats diferenciats on és regulen diferents temes rellevants. El primer regula els Elements Festius( els Bàndols, la Capitania i les Comparses). En el segon apartat s’estableix la normativa dels Actes Festius i Festers, establerts de forma cronològica. Els actes són els següents:
• Acte de benvinguda als nous festers i festeres. 
• Del Pregó de la Festa. 
• De la Presentació de la Festa. 
• De la Festa. En aquest apartat s’inclou la regulació de l’Entrada Infantil, la Presentació de les Bandes, l’Entrada de Gala, els Parlaments i la Batalla. 
• Del Mig Any Fester. 
• Del Relleu de Càrrecs.

El tercer apartat parla de la Iconografia de la Heràldica, en el quart s’estableix el conjunt normatiu que fixa tot el referent a la Indumentària, en el cinquè es regula la Música dins de la Festa( Mig Any Fester, Pregó i el mateix dia de la Festa). El sisè apartat inclou les Disposicions Finals de la Festa i finalment, el darrer apartat inclou diferents Annexos.

El Protocol aprovat per l’Assemblea Extraòrdinaria de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida consolida aquesta Festa i li dóna més prestigi, ja que totes les manifestacions de cultura popular amb rellevància és regeixen per un conjunt normatiu. Això també afavorirà la relació de la Festa i els festers i festeres de Lleida amb altres manifestacions de cultura popular i tradicional d’arreu de l’Estat.