Finalitza el termini del concurs de fotografia

El proper 15 de juny (divendres) expira el termini per presentar-se al concurs de fotografia de la darrera festa de moros i cristians de Lleida. Les instantànies s’han de lliurar per correu a la Llibreria Totem del carrer Cavallers, degudament protegides i lliures de despeses, o dipositar-les a Confeccions Armengol o Confeccions Boix, ambdues situades també al carrer Cavallers.

El concurs està obert a tots els afeccionats a la fotografia i el tema és la Festa de Moros i Cristians de Lleida de l’any 2007. Les obres poden ser en color o en blanc i negre, en un format de 18x24cm, i cada concursant en pot presentar un màxim de tres.

Pel que fa als premis, hi haurà un primer premi que consistirà en 180 euros i un diploma, un segon premi de 90 euros i diploma i dos accèssits amb diploma. Les obres premiades seran triades per un jurat integrat per personatges del món de l’art fotogràfic i de la cultura, i per membres de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians.

Cada fotografia ha de portar un títol al dors i un pseudònim. Juntament amb la foto, cal presentar un sobre tancat amb el títol de cada fotografia i el pseudònim, a l’exterior, i les dades complertes a l’interior.

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, que es reserva el dret de reproduir-les. L’Associació també es reserva el dret de reproduir la resta de fotografies presentades al concurs, durant un any, en el material gràfic referent a l’exposició i publicacions de l’Associació, sempre mencionant l’autor de les fotografies.

Un cop es facin públics els guanyadors del concurs es farà una exposició d’una selecció de les obres presentades.