Els Banu-Huds i els Anglesola lideraran els bàndols Moro i Cristià de la Festa de 2014

La Festa de Moros i Cristians de Lleida ha celebrat avui, diumenge dia 17 de novembre, el seu Mig Any Fester a la Seu Vella amb l’acte solemne de Relleu de Capitanies i Càrrecs. Teresa Mayoral, presidenta de l’Associació, ha agraït la col•laboració de tots els que fan possible la festa, i ha animat tothom ha ser optimistes de cara al futur, amb referència especial al nou local de Panera 1, que vol que sigui el joc de trobada de tots els fester i festeres.

Per la seva banda, el director del Turó de la Seu Vella, Pep Tort, ha remarcat la gran vinculació que té la Festa de Moros i Cristians amb el Turo i la difusió que fa amb els diferents actes que duu a terme.

El vicepresident de la Diputació de Lleida, Miquel Padilla ha fet palès la projecció que té la ciutat gràcies a la Festa de Moros i Cristians.

El tinent d’alcalde, Josep Presseguer ha felicitat a l’Associació per la seva tasca, agraint-li la seva implicació amb el centre històric de la ciutat.

L’acte ha estat amenitzat per la música d’Ilerband i el grup de música tradicional Quartana, que entre el seu repertori han interpretat les històriques notes de la Marxes Mora i Cristiana de Lleida.

La ciutat, en mans del bàndol moro des del passat mes de maig, ha reorganitzat les seves forces i en aquesta ocasió seran les comparses dels Anglesola i els Banu-Hud les que assumiran les capitanies dels bàndols cristià i moro, respectivament, que s’enfrontaran el proper mes de maig de 2013, per retornar la ciutat al domini cristià, tal com marca la tradició d’alternança en la victòria, una de les singularitats de la festa lleidatana.

Així doncs, els cristians lluitaran sota el comandament únic de la comtessa Teresa Alcaine i el seu abanderat Josep Lluís Huete –dels Anglesola– qui lideraran les tropes del propis Anglesola (amb la baronessa Monica Huete i la penó Rosalia García), els Pallaresos (amb la baronessa Carme Torres i la penó Ares Yuguero) i els Urgellencs (amb la baronessa Maite Vara i el penó Pau Ramon).

Mentres, el bàndol moro capitanejat per la saïda Carme Delgado i la raia Juani Moreno –dels Banu-Hud– unirà les seves forces comptant amb el xeic Lluís Fidel i el seu alam Salvador Antequera (dels Banu-Hud), la xeic Núria Solé i l’alam Ramon Molgó (dels Al•leridis) i la xeic Marta Roigé i l’alam Pilar Cañadell (dels Musa).

EL MIG ANY FESTER

El Mig Any Fester és un acte de compromís amb la Festa i suposa el relleu de l’honor i de representació dels que han estat capitans i càrrecs durant l’any i dels que comencen la seva responsabilitat més gran amb la festa. El Protocol de l’acte s’inicia amb l’entrada per la porta central de la nau dels càrrecs sortints, seguint l’ordre de l’entrada de l’any següent i situant-se al presbiteri. Mentrestant els nous càrrecs s’esperen a peu de creuer. L’ordre del relleu ve establert pel protocol de la Festa i situa en primer lloc els Penons i Alams. Després les Baronesses o Barons i els Xeics. Seguidament, l’Abanderat o Abanderada i el o la Raia. Finalment, es produeix el relleu del Comte o Comtessa i el Caid o la Saïda.

Relació de relleus en
CAPITANIES I CÀRRECS

COMPARSES MORES

CAPITANIA BANU-HUD
SAÏDA
Entra: Carme Delgado del Pino
Surt: Montse Vives Julinés (Musa)
RAIA
Entra: Juani Moreno Perez
Surt: Paquita López Laguna (Musa)
XEIC
Entra: Lluís Fidel Serrat
Surt: Olga Garcia Gimenez
ALAM
Entra: Salvador Antequera Noguerol
Surt: Marinela Ungureanu Baltac

AL•LERIDIS
XEIC
Entra: Núria Solé Domingo
Surt: Sebastià Baiget Gaya
ALAM
Entra: Ramon Molgó Orrit
Surt: Anna Manzanares Guarnizo

MUSA
XEIC
Entra: Marta Roigé Mostany
Surt: Remei Sole Peral
ALAM
Entra: Pilar Cañadell Montull
Surt: Pau Cabiscós Majós

COMPARSES CRISTIANES

CAPITANIA ANGLESOLA
COMTESSA
Entra: Teresa Alcaine Insa
Surt: Xavier Cereza Ribera (Urgellencs)
ABANDERAT
Entra: Lluís Huete Gusano
Surt: David Montalà Palau (Urgellencs)
BARÓNESSA
Entra: Monica Huete Feliu
Surt: Antònia Hidalgo Sánchez
PENÓ
Entra: Rosalia Garcia Gimenez
Surt: José Maria Secaduras Lozano

PALLARESOS
BARONESSA
Entra: Carme Torres Melé
Surt: Esther Bàdenes Romà
PENÓ
Entra: Ares Yuguero Torres
Surt: Antonieta Oliva Aleu

URGELLENCS
BARONESSA
Entra: Maite Vara Antonino
Surt: Miquel Àngel Soriano-Montagut Moreno
PENÓ
Entra: Pau Ramon Molins
Surt: Mercè Rodríguez Vicent