Bases Concurs Fotografia VII Memorial Xavier Aluja

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida convoca el Concurs de Fotografia VII Memorial Xavier Aluja que estarà regit per les bases següents

 • Les fotografies han de ser propietat del concursant
 • Les imatges que es presentin han de ser de la Festa de l’any en curs
 • Les obres poden ser en blan i negre o en color, en un format de 18 x 24 cm.
 • El fotomuntatge no serà admès
 • Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies
 • A cada fotografia hi ha de figurar, explícitament, el lema amb que titulin la foto i el pseudònim amb què participen al concurs. Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el pseudònim i en el seu interior hi ha d’haver el nom, adreça i telèfon de l’autor.
 • Les fotografies s’han d’enviar per correu (protegides i lliures de despeses) al local de l’Associació: Carrer Panera, 1; 25002 Lleida; o portar-los a l’esmentada seu
 • La recollida de fotos 25 de maig de 2014 i finalitzarà 10 de juny de 2015
 • L’Associació es reserva el dret d’acceptar o descartar les fotografies on hi figuri publicitat d’alguna entitat que no col·labora amb la festa
 • La fotografia guanyadora queda en propietat de l’Associació
 • La Junta farà públics la data i el lloc de l’entrega del premi al moment oportú
 • Totes les fotografies formaran part d’una exposició que organitza l’Associació. Les obres no guanyadores estaran a disposició dels autors durant un mes, a partir de la cloenda de l’exposició, després d’aquesta data, l’Associació no es fa responsable de la seva devolució
 • Premis: un únic premi de 250 Euros i un diploma
 • El jurat d’aquest concurs el compondran 6 festers ( 1 membre per cada comparsa) i un expert en fotografia que designarà la Junta. Un altre membre de la Junta sense vot, aixecarà acta
 • El jurat es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases

L’Associació posarà el màxim interès en la conservació de les obres presentades, però declina tota responsabilitat en cas d’accidents fortuïts o per la possible pèrdua d’aquest