Assemblea extraordinaria el 13 de febrer

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida convoca una assemblea general extraordinària el proper 13 de febrer. La reunió es farà al Centre Cívic del Centre Històric a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona convocatòria.

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

2- Presentació de la nova junta.

3- Proposta d’activitats.

4- Proposta i aprovació, si s’escau, d’ampliació de pressupost.

5- Altres temes d’interès.

6- Torn obert de paraules. 

Recordem:

Acte: Assemblea General Extraordinària
Dia: 13 de febrer de 2008
Lloc: Centre Cívic del Centre Històric (Plaça l’Ereta, 8 primera planta)
Hora: 20.30h primera convocatòria
21.00h segona convocatòria