Assemblea de la Comparsa dels Anglesola

El passat dia 16 d’octubre la comparsa Anglesola va celebrar l’assemblea de socis a La Saira