L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida ha demanat formar part del Consell Cívic i Social del Consorci del Turó de la Seu Vella constituït el passat 18 de juny. L’associació lleidatana considera que reuneix les condicions necessàries per formar part d’aquest Consell Cívic i Social que estarà integrat per un seguit d’entitats i associacions representatives de la vida cultural, econòmica, social i universitària de la ciutat i el seu territori. La presència dels Moros i Cristians de Lleida en aquest nou òrgan que assumeix les funcions de representació que tenia el Patronat de la Seu Vella de Lleida estarà encaminada a assessorar i buscar espais de col·laboració amb el Consorci.

El fet que l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida consideri que és una entitat que ha d’estar present en aquest Consell és deu a que és una associació que representa una part la vida cultural de la ciutat i, sobretot, és una agrupació amb un calendari d’activitats que estan estretament lligades a la Seu Vella i el seu Turó. Tot el conjunt monumental que a partir d’ara gestionarà el nou Consorci està estretament vinculat a la festa, ja que és en aquest monument on els Moros i Cristians celebren els actes més rellevants de la seva activitat festera. Així doncs, la nau central de la Seu és testimoni directe de l’Acte Solemne de Relleu de Capitanies que se celebra durant el Mig Any Fester i també acull el Pregó de la Festa. L’esplanada de la plaça dels Apòstols es converteix en l’escenari per recrear les noces reials de Ramon Berenguer IV i Peronella i el Turó és el punt de partida de la desfilada de Gala del dia gran de la Festa i també es transforma en el camp on es lliura la batalla entre moros i cristians.

El Consell Cívic i Social estarà presidit per la Presidència de torn del Consorci o la persona del Consell General en qui delegui. La vicepresidència recaurà en una persona escollida entre els vocals que no sigui membre del Consell General. I finalment, les vocalies han de ser proposades pel Consell General, així com el reglament de funcionament intern del Consell Cívic i Social.

La fotografia que il·lustra la notícia correspond a la reunió celebrada entre el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Pep Tort i el president de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians, Joan Gomis.