Concurs Fotogràfic 2018

L’Associació de la Festa de moros i cristians de Lleida convoca el Concurs de Fotografia X Memorial Xavier Aluja que estarà regit per les bases següents:

TEMA

Poden participar-hi tots els afeccionats a la fotografia amb imatges de qualsevol de les activitats de la Festa de moros i Cristians de Lleida de l’any fester en curs (a partir del Relleu de càrrecs del 19 de novembre de 2017).

OBRES

S’admetrà un màxim de tres obres per autor.

El format de les imatges serà JPG d’un mínim de 2.000 píxels pel costat més llarg i entre un mínim de 2 MB i un màxim de 8 MB. No s’admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d’inscripció sobreposada.

No és permesa la manipulació/alteració digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic, únicament s’acceptaran ajustos bàsics que afectin la lluminositat, el contrast, la saturació de color, la nitidesa o l’equilibri de blancs. Es permet HDR i panoràmiques.

En cas de dubte, l’organització es reserva el dret de reclamar l’arxiu original de càmera o RAW. Són permesos els enquadraments de l’arxiu original.

L’Associació es reserva el dret d’acceptar o descartar les fotografies on hi figuri publicitat d’alguna entitat o empresa que no col·labori amb la Festa.

IDENTIFICACIÓ I TRAMESA

Enviament de les imatges exclusivament per correu electrònic a l’adreça comunicacio@miclleida.org amb els següents requisits:

  • Una imatge per correu enviat
  • A cada correu, una butlleta d’inscripció amb les dades de la fotografia i del concursant
  • El títol de la imatge ha de coincidir amb el nom del fitxer

La data límit de recepció de les obres serà el 30 de juny de 2018.

PREMIS

El concurs està dotat d’un únic premi en metàl·lic de 250 €

L’organització podrà atorgar fins a dos diplomes d’accèssit si així ho considera oportú

Sobre la dotació econòmica dels premis es practicaran les retencions fiscals que corresponguin.

JURAT

Estarà integrat per tres fotògrafs de reconegut prestigi i un membre de cadascuna de les 6 comparses. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en la inauguració de l’exposició.

EXPOSICIÓ

A mitjans d’octubre, en el lloc i data que s’anunciarà oportunament, s’exposarà una selecció de les obres presentades i es procedirà al lliurament de premis.

NOTES

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, la qual es reserva el dret de reproducció.

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

Descarregar butlleta d’inscripció