El proper diumege 27 de setembre representarem la Recreació de les Noces Reials, tot i que ha calgut fer alguns retocs per complir amb les restriccions de la COVID-19.

A continuació detallem les mesures organitzatives per tal de poder fer una representació SEGURA:

Pla de seguretat pel desenvolupament de la Recreació de les Noces Reials de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó

De comú acord amb les Entitats i Institucions involucrades, Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, Consorci del Turó de la Seu Vella i Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions, s’ha dissenyat el següent pla de seguretat COVID:

Assajos:

 • Els assajos es realitzaran per grups reduïts en el local de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida (a partir d’ara l’Associació), seguint les mesures de protecció (mans, distància i mascareta) per tots els participants
 • El primer L’assaig general es farà al pati de la Panera i el segon a la Nau Central de la Seu Vella, amb les mateixes mesures citades.

 Representació:

                Participants:

 • Tots els participants hauran de signar la declaració auto responsable que s’adjunta, un cop abans d’iniciar els assajos i un segon cop el dia abans de la Recreació.
 • S’habilitarà el vestuari a la sala de la Canonja, amb un espai entre participants de dos metres, s’hi accedirà a través del control d’accés on es controlarà la temperatura i l’ús de mascareta, un cop s’hagin vestit els participants es situaran a la zona habilitada, en la cadira assignada i sempre utilitzant mascareta, aquesta es deixarà en el moment de l’actuació de cadascú, tornant al seu lloc i reprenent l’element de protecció.
 • Un cop acabada la Recreació es tornarà a la Sala de la Canonja, on es dipositarà tot el vestuari emprat per la seva desinfecció i posterior trasllat al local.
 • Caldrà que les empreses col·laboradores aportin la documentació necessària (que se’ls hi facilitarà oportunament) relativa als operaris que hagin d’intervenir abans, durant i després de la Recreació

 

Públic:

 • El Consorci taxa l’aforament de la Nau Central en 540 persones, com que es limita al 30% de la seva capacitat màxima, resulta que es podran inscriure un màxim de públic de 160 persones
 • L’ajuntament posa a disposició de l’Associació i gestionarà el programa informàtic d’inscripció a la Recreació.
 • A fi de limitar el contacte indirecte, l’Associació publicarà el programa (tríptic) de l’acte a la WEB, s’imprimiran diversos cartells amb un codi QR perquè el públic pugui descarregar-lo.
 • El control i circuit d’entrada i sortida quedarà com segueix:
  • Entrada per la porta d’acollida als visitants
  • A l’exterior control de mascaretes, rentat de mans i temperatura, a càrrec d’una persona del Consorci i una altra de l’Associació
  • A la recepció interior (protegida per mampara) control d’accés segons llistat d’inscripció facilitat per l’Ajuntament, per part de personal del Consorci
  • Entrada a la nau Central segons circuit marcat pel Consorci, a través del Claustre i el Portal Major.
  • Sortida per la Porta del Fillols
  • Un cop tancada l’entrada el personal del control d’accés es situarà a la Porta dels Fillols, obrint-la de forma que sempre hi hagi un accés obert

 

Tot i que la seguretat completa no existeix, amb aquestes mesures l’organització vol donar les màximes garanties de seguretat, tant pels participants com pel públic en general, qualsevol eventualitat que pugui aparèixer serà tractada per l’organització fent prevaldre la seguretat de tots els participants i públic i seguint en tot cas el protocol de seguretat COVID del Consorci de la Seu Vella, al que s’ajusta el pla

Podeu descarregar-vos el tríptic fent clic o llegint el codi QR

Podeu accedir a la pàgina d’inscripcions fent clic o llegint el codi QR