Accés a Reserves ENTRADES EXHAURIDES

Tríptic

La situació pandèmica actual ens ha obligat a modificar el calendari d’actes d’aquest any 2021

Així doncs, excepcionalment, enguany traslladem la Festa de Moros i Cristians de Lleida al mes de setembre, en el seu lloc el dia 16 de maig realitzarem la Recreació de les Noces Reials de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó.

L’acte donarà inici a les 18:00 hores i per accedir serà imprescindible haver formalitzat la reserva a través del formulari que podreu trobar a la nostra web, entrant a la notícia de les Noces Reials.

El procediment és el mateix que hem posat en pràctica pel Pregó-Concert, un cop enviat el formulari rebreu la confirmació amb el número d’assignació, hem establert els següents terminis:

Del dilluns 26 fins el diumenge 2 de maig tindran prioritat els socis i sòcies de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, aquells que no siguin socis entraran en llista d’espera.

El dilluns 3 de maig s’afegirà la llista d’espera i s’obrirà la inscripció al públic en general.

L’Associació es reserva el dret de cursar les invitacions que consideri oportunes a càrrecs cívics i institucionals que, a efectes de terminis d’inscripció tindran la consideració d’associats.

El dia 14 de maig, o bé abans si s’exhaureixen les localitats, es tancarà la inscripció tant per associats com pel públic en general

L’aforament s’ha limitat a un públic de 160 persones.

 

A continuació detallem les mesures organitzatives per tal de poder fer una representació SEGURA:

Pla de seguretat pel desenvolupament de la Recreació de les Noces Reials de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó

De comú acord amb les Entitats i Institucions involucrades, Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, Consorci del Turó de la Seu Vella i Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions, s’ha dissenyat el següent pla de seguretat COVID:

Assajos:

 • Els assajos es realitzaran per grups reduïts en el local de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida (a partir d’ara l’Associació), seguint les mesures de protecció (mans, distància i mascareta) per tots els participants
 • El primer L’assaig general es farà al pati de la Panera i el segon a la Nau Central de la Seu Vella, amb les mateixes mesures citades.

 Representació:

                Participants:

 • Tots els participants hauran de signar la declaració auto responsable que s’adjunta, un cop abans d’iniciar els assajos i un segon cop el dia abans de la Recreació.
 • S’habilitarà el vestuari a la sala de la Canonja, amb un espai entre participants de dos metres, s’hi accedirà a través del control d’accés on es controlarà la temperatura i l’ús de mascareta, un cop s’hagin vestit els participants es situaran a la zona habilitada, en la cadira assignada i sempre utilitzant mascareta, aquesta es deixarà en el moment de l’actuació de cadascú, tornant al seu lloc i reprenent l’element de protecció.
 • Un cop acabada la Recreació es tornarà a la Sala de la Canonja, on es dipositarà tot el vestuari emprat per la seva desinfecció i posterior trasllat al local.
 • Caldrà que les empreses col·laboradores aportin la documentació necessària (que se’ls hi facilitarà oportunament) relativa als operaris que hagin d’intervenir abans, durant i després de la Recreació

 

Públic:

 • El Consorci taxa l’aforament de la Nau Central en 540 persones, com que es limita al 30% de la seva capacitat màxima, resulta que es podran inscriure un màxim de públic de 160 persones
 • Per accedir serà imprescindible haver formalitzat la reserva a través del formulari posat a disposició 
 • A fi de limitar el contacte indirecte, l’Associació publicarà el programa (tríptic) de l’acte a la WEB, s’imprimiran diversos cartells amb un codi QR perquè el públic pugui descarregar-lo.
 • El control i circuit d’entrada i sortida quedarà com segueix:
  • Entrada per la porta d’acollida als visitants
  • A l’exterior control de mascaretes, rentat de mans i temperatura, a càrrec d’una persona del Consorci i una altra de l’Associació
  • A la recepció interior  s’establirà el control d’accés segons llistat d’inscripció 
  • Entrada a la nau Central segons circuit marcat pel Consorci, a través del Claustre i el Portal Major.
  • Sortida per la Porta del Fillols
  • Un cop tancada l’entrada el personal del control d’accés es situarà a la Porta dels Fillols, obrint-la de forma que sempre hi hagi un accés obert

 

Tot i que la seguretat completa no existeix, amb aquestes mesures l’organització vol donar les màximes garanties de seguretat, tant pels participants com pel públic en general, qualsevol eventualitat que pugui aparèixer serà tractada per l’organització fent prevaldre la seguretat de tots els participants i públic i seguint en tot cas el protocol de seguretat COVID del Consorci de la Seu Vella, al que s’ajusta el pla