El 28 de novembre, l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida va celebrar al seu local social, l’Assemblea General Ordinària, on es van presentar als socis assistents la memòria de l’any fester 2022/2023, el projecte d’activitats festeres previstes per l’any fester 2023/2024 i es van aprovar per unanimitat l’estat de comptes de l’Associació i el pressupost de l’any fester 2023/2024.

A continuació es va celebrar l’ Assemblea General Extraordinària amb la proposta de modificació dels vigents estatuts de l’Associació, per incloure la categoria de socis infantils i júniors, així com el vot per delegació, essent aprovat per unanimitat pels socis assistents.