Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, es convoca un concurs per obtenir un anagrama distintiu d’aquest esdeveniment   i estarà regit per les bases següents

 • Motiu: 25è aniversari de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida (1996 – 2020)
 • Mantenir els colors del actual anagrama
 • Es podrà utilitzar, si es vol, part del actual anagrama
 • Hi haurà de figurar el nom de l’Associació
 • Hi poden concursar tots els aficionats al disseny que acceptin aquestes bases. L’anagrama ha de ser propietat del concursant.
 • S’haurà de poder reproduir en diferents formats i mides.
 • L’anagrama es presentarà en format JPG i no excedirà de 2MB de memòria
 • L’anagrama original s’enviarà abans del dia 14 de gener de 2019, mitjançant un correu electrònic a l’adreça següent: comunicacio@miclleida.org, on hi haurà de constar la identitat de l’autor, nom, adreça i telèfon
 • El jurat qualificador estarà format per experts de disseny i per membres de cada una de les comparses que formen l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida que es reunirà el dia 15 de gener, el seu veredicte serà inapel·lable
 • La quantitat del premi s’estableix en 400,00 €
 • L’Associació de la Festa de Moros i Cristians es reserva la possibilitat de fer una exposició amb part o tots els originals presentats
 • L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases
 • L’Autor de l’anagrama guanyador lliurarà a l’Associació el disseny per capes, amb el format adequat i en cedirà la propietat i els drets de la seua utilització i adequació per la seva publicació o confecció dels objectes que es consideri convenients.