Càrrecs de la Festa 2012

Capità Cristià
Oriol Yuguero i Torres

Abanderat Cristià
Guiomar Masip i Manuel

Caïd Moro
Antoni Aluja i Farré

Raia Moro
Vicente Luengo i Beltrán

Baró Pallaresos Jordi Branchadell i Puerto

Penó Pallaresos Maritza Pantoja i Heredia

Xeic Al·leridis Pere Bosch i Falcó

Alam Al·leridis María Cucurull i Descarrega

Baró Urgellencs Juanjo Villahoz i Ortega

Penó Urgellencs José Antonio García Núñez

Xeic Musa
Carme Almenara i Rosell

Alam Musa
María Font i Oncins

Baró Anglesola Emili Sanz i Larrey

Penó Anglesola Teresa Alcaine i Insa

Xeic Banu-hud Jaume Mur i Lloret

Alam Banu-hud Claudia Casanova i Gual