Càrrecs de la Festa 2001

Capità Cristià Francesc Gabarrell Guiu

Abanderada Cristiana Isabel Rodríguez Anglada

Caïd Moro Armando Gil Bardança

Raia Mora Raquel Metzemen

Baró Urgellencs Fernando Peleato Lladós

 

Xeic Musa Marta Roigé Mostany

 

Baró Anglesola Jaume Bada Tomás

 

Xeic Banu-Hud Andreu Fernández Enric

 

Baró Pallaresos Juan Romera Antequera

 

Xeic Al·leridis Alfons Piqué Segarra