Càrrecs de la Festa 1997

Capità Cristià Manuel Rodríguez Martín

Abanderat Cristià Juan José Romera Rodríguez

Caïd Moro Emili Loncà Aventín

Raia Mora Maite Talens Jorge

Baronessa Pallaresos Encarna Domínguez Alonso

 

Xeic Al·leridis Jaume Andreu Calvet

 

Baró Urgellencs Albert Cortés Teixidó

 

Xeic Musa Cristina Armengol Prunera

 

Baronessa Anglesola Pepa Bosch Falcó

 

Xeic Banu-Hud Salvador Antequera Noguerol