Documentació i enllaç corresponents a l’Assemblea General Ordinària de l’exercici 2019-2020

De conformitat amb l’article 11, apartat 3, i donat que el nostre local social roman tancat a causa de les restriccions derivades de la COVID-19, a continuació posem a disposició dels socis els documents següents:

Acta de l’Assemblea General Ordinària del 30 d’octubre de 2019

Acta de l’Assemblea General Extraordinària del 29 de gener de 2020

Liquidació de l’exercici 2019-2020

Pressupost de l’exercici 2020 – 2021

Així mateix us informem que, a causa també de les restriccions esmentades, l’Assemblea es realitzarà de forma telemàtica, a través de l’enllaç següent:

Assemblea General Ordinària 2019-2020

Normes de desenvolupament de la reunió
  •  Les funcions de moderador de la reunió recauran en la vicepresidenta de l’Associació, la Conxita Ripoll, a més serà l’encarregada de donar els torns de paraula després de cada punt de l’ordre del dia.
  • En Josep Lluís Gàzquez, president de l’Associació, en Vicente Luengo, secretari i en Josep Balagueró, tresorer, seran els encarregats d’explicar els diferents punts de l’ordre del dia.
  • Tots els assistents restaran amb el micròfon tancat fins que no se li doni torn de paraula.
  • Per evitar reverberacions s’aconsella fer ús d’auriculars en comptes dels altaveus del dispositiu amb el que es realitza la connexió.
  • En els torns de paraula aquelles sòcies i socis que vulguin intervenir hauran de sol·licitar-ho a través del xat, la moderadora donarà el torn per ordre de petició.
  • En el moment de cada votació es demanarà qui vota en contra i qui s’absté, considerant que la resta de participants vota a favor, la resposta es farà via xat.
  • S’informa a tots els participants que tant el xat com la veu és públic per a tots els assistents
  • Si algú té dubtes sobre el funcionament de l’aplicació podrà posar-se en contacte amb el president (tel 625349621) de 18 a 20 hores dijous o divendres.

Us recomanem que proveu la vostra connexió amb suficient antelació, us facilitem també unes instruccions per donar d’alta un compte a Google, requisit indispensable per poder unir-se a la reunió:

Instruccions de connexió