Càrrecs de la Festa 1996

Capità Cristià Marc Sisó Maestre

Abanderat Cristià Salvador Casañé Ballesté

Caïd Moro Josep Mª Mateo Tarragona

Raia Mora Jaume Mur Lloret

Baró Anglesola Antoni Llop Sancho

 

Xeic Banu-Hud Enric Martí Trinitat

 

Baronessa Pallaresos Dolors Morelló Bertran

 

Xeic Al·leridis Xavier Aluja Farre

 

Baró Urgellencs Francesc Gabarrell Guiu

 

Xeic Musa Carme Tarragona Roure